DatTong

CHFJPY, Swiss Franc/ Japanese Yen, H4

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
- Trên H4, xuất hiện cặp nến đảo chiều tại cản.
Bán chiến lược theo hình vẽ !
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.