tradafx

Đợi giá retest lại vùng giá trị và tín hiệu vào lệnh bán CHFJPY1

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Sau khi giá phá vỡ Key level thì CHFJPY đã không tạo thêm được đỉnh mới mà hình thành xu hướng giảm thể hiện một phá vỡ giả.
Sau khi giá nhanh chóng giảm đến vùng giá trị 120.000 thì đã có dấu hiệu động lực giảm dần yếu đi.
Tại đây, CHFJPY còn một cùng giá trị 120.400 có khả năng giá sẽ quay về test lại và tiếp tục giảm.
Đợi giá test lại và có các tín hiệu bán thì vào lệnh với mục tiêu giá sẽ là vùng hỗ trợ kế tiếp tại 118.800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.