tradafx

Đợi các tín hiệu vào lệnh mua với CHFJPY

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc tăng dài hạn, mô hình tích lũy đã bị phá vỡ.
Giá đã phá vỡ Key level và xu hướng tăng đã được xác nhận.
Đợi giá phản ứng tích cực với Key level và có các mô hình giá để vào lệnh mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng kháng cự 122.700.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.