OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Đang có tín hiệu giảm giá, cần đứng ngoài để quan sát thêm.
Đây à vùng đỉnh quan trong trên D1 nên sẽ có phản ứng giá
Kiên nhẫn chờ đơi thêm tín hiệu

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.