Samurai_FX_VN

Canh Mua ngắn, bán dài CHFJPY

Giá lên
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Hiện tại CHFJPY đang trong giai đoạn sóng điều chỉnh trước khi bước vào giai đoạn giảm dài. Trong tuần tới sẽ có 2 lệnh Buy ngắn ngược xu hướng.
Lệnh canh Sell vẫn là lệnh chủ đạo.
Các lệnh ngược xu hướng thì cân nhắc vào với vol nhỏ.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.