dinhchien

CFJPY - Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới.

Giá xuống
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
1% rủi ro.
- Chúc may mắn.