DatTong

CHFJPY, Dự đoán xu hướng trên H1.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY , Dự đoán xu hướng trên H1.
==> Giá lên.
Bình luận:
Dời stoploss vào entry

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.