tradafx

Đợi xác nhận và tín hiệu bán với CHFJPY

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc giảm giá.
Giá xuất hiện tín hiệu phân kỳ khi di chuyển tăng đến vùng Fibo 61.8 của động thái giảm trước đó từ 121.200 - 119.400.
Giá phá vỡ Key level của xu hướng tăng thoái lui này.
Chờ xuất hiện tín hiệu xác nhận xu hướng giảm quay lại và các mẫu hình cho thiết lập bán tại đây.
Mục tiêu giá là vùng hỗ trợ cũ tại 118.700.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.