DatTong

CHFJPY, Mua theo xu hướng H4.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Mua theo xu hướng H4.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
The price is testing resistance daily. Breakout or double top forming?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.