dinhchien

CHRUSDT - Tăng theo Dow, RSI & Keltner Channels 19/01/2022

Giá lên
BINANCE:CHRUSDT   CHR / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend tăng.
- Khung 1 giờ: chỉ báo RSI, Keltner Channels, High/Low Pivot.
... RSI tăng: khi vượt qua 70 và giảm khi vượt xuống 30.>>> Tăng.
... High/Low Pivot: Tăng khi đáy sau cao hơn, đỉnh sau cao hơn. >>> Tăng.
... Keltner Channels: Tăng khi vượt lên Upper 3 và Giảm khi vượt xuống Lower 3>>> Tăng.

- Nhìn bên trái đọc cách Strategy vào lệnh:
1. Nến vượt qua Upper 3 Keltner Channels xác định xu hướng Tăng.
2. Khi điều chỉnh giảm, nến không vượt xuống Lower 3 nên giữ quy luật tăng (1).
3. Supertrend tăng, RSI tăng, High/Low Pivot tăng và khi nến từ chối giá đường Upper 1 Keltner thì Bot vào lệnh.

* Lưu ý: Strategy giả lập gần giống người chơi sàn Binance Future, hoa hồng 0.06%. Đòi hỏi vốn tương đối.
- Tác giả đang sử dụng autotrade thực tế sàn Binance future với quản lý vốn, rủi ro tự động.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.