dinhchien

CHRUSDT - Tăng theo Dow, RSi & Keltner Channels 15/1/2022.

Giá lên
BINANCE:CHRUSDT   CHR / TetherUS
1. Chỉ báo Dow: High/Low Pivot.
... Tăng: Đỉnh sau cao, Đáy sau cao.
...Giảm: Đỉnh sau thấp, Đáy sau thấp.
2. RSI:
...Tăng khi vượt lên 70.
...Giảm khi vượt xuống 30.
3. Keltner Channels.
...Tăng khi vượt lên Upper 3.
...Giảm khi vượt xuống Lower 3.
*** Quan sát bên trái:
1. Nến vượt lên Upper 3: Tăng giá.
2. Nến không vượt xuống Lower 3: vẫn giữ xu hướng Tăng.
3. Nến trước đó vượt từ dưới lên Lower 1 Strategy vào lệnh Mua theo xu hướng chính (Tăng).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.