dinhchien

CHRUSDT - Tăng theo Dow, RSi & Keltner Channels 15/1/2022.

Giá lên
BINANCE:CHRUSDT   CHR / TetherUS
1. Chỉ báo Dow: High/Low Pivot .
... Tăng: Đỉnh sau cao, Đáy sau cao.
...Giảm: Đỉnh sau thấp, Đáy sau thấp.
2. RSI:
...Tăng khi vượt lên 70.
...Giảm khi vượt xuống 30.
3. Keltner Channels .
...Tăng khi vượt lên Upper 3.
...Giảm khi vượt xuống Lower 3.
*** Quan sát bên trái:
1. Nến vượt lên Upper 3: Tăng giá.
2. Nến không vượt xuống Lower 3: vẫn giữ xu hướng Tăng.
3. Nến trước đó vượt từ dưới lên Lower 1 Strategy vào lệnh Mua theo xu hướng chính (Tăng).