dinhchien

CHRUSDT - Tín hiệu giảm theo Dow 19/12/2021

Giá xuống
BINANCE:CHRUSDT   CHR / TetherUS
1. Sóng nhỏ khung thời gian 1 giờ - Entries Pivot:
- Pivot left: 10
- Pivot right: 2

2. Sóng lớn khung thời gian H4 - Trend Pivot: H1 * 4:
Pivot left: 40 , Pivot right: 40
- Lower Low and Lower High >>> Xu hướng Giảm.
- Higher High and Higher Low >>> Xu hướng Tăng.

>>> Khi sóng nhỏ xuất hiện trong sóng lớn (Trend Pivot ): 1 + 2 thì mở lệnh.

Dừng lỗ/Chốt lời: ATR(20) * 2 * 1.9