dinhchien

CHRUSDT - Tăng theo Supertrend, Dow & Keltner 2/3/2022

Giá lên
BINANCE:CHRUSDT   CHR / TetherUS
- 4h timeframe: Chỉ báo Supertrend Tăng.
- 1h timeframe:
...Chỉ báo Dow (High/Low Pivot ), Đỉnh cao hơn, Đáy cao hơn >>> Tăng.
...Chỉ báo Keltner Channels: Tăng khi vượt lên Upper 3 Keltner.
>>> Mở lệnh Mua khi giá vượt lên đường Upper 1 kênh Keltner Channels .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.