NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường giá dầu chiều 17.01.22 - Dương Thảo

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
chúng ta sẽ tiếp tục giữ lệnh sell phiên sáng ngày hôm nay, chốt khi đủ target hoặc có tín hiệu đảo chiều của new world.

New word group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính".

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.