Tran_Hieu

DẦU THÔ WTI-CLEF22 16-12-21

Giá lên
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
TIN TỨC: EIA báo cáo dự trữ dầu của Mỹ đã giảm 4,6 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn so với ước tính đồng thuận về mức giảm 1,6 triệu thùng.báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về hiệu quả có khả năng thấp hơn vắc-xin COVID-19 đối với biến thể omicron của coronavirus cũng có thể sẽ làm nhu cầu về dầu giảm đi. PTKT: dầu WTI đang hình thành mô hình cờ , dự kiến giá dầu sẽ bật tăng mạnh trở lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.