phamhoangduc2809

Liệu có quá khó để kéo giá dầu xuống?

Giá lên
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Không nằm ngoài dự đoán, sau một gợn sóng chốt lời nhỏ vào cuối tuần trước, giá dầu đã bật tăng trở lại vào ngày hôm nay trong phiên Á.
Phân tích cơ bản:
- Các thông tin cơ bản vẫn hỗ trợ tốt cho giá dầu, dự kiến sản lượng dầu bị gián đoạn ở Texas sẽ quay lại hoạt động với công suất như trước vào tuần này.
- OPEC trong tháng này đã cắt giảm sản lượng dự kiến trong năm nay của họ đối với dầu thô Mỹ. Bên cạnh đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng kỳ vọng sản lượng từ dầu đá phiến trong tháng 3 sẽ giảm 78.000 thùng/ngày.
Phân tích kỹ thuật:
- Chỉ báo MA Cross vẫn tiếp tuc cho thấy xu hướng tăng là chủ đạo và chưa đưa ra dấu hiệu bán nào rõ rệt.
- H4: giá tích lũy trong vùng 58,56 - 60,70 trong 9 phiên liên tục và thu hẹp biến động dần.
Vậy, tôi kỳ vọng rằng giá đã "nghỉ ngơi" đủ để tăng trong tuần này.
CL1!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.