NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường giá vàng và dầu chiều 18.01.2022-Dương Thảo

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
hiện tại vẫn chưa có tín hiệu dài hạn của dầu và vàng, các nhà đầu tư giai đoạn này có thể đứng ngoài hoặc tham khảo lệnh scaping trong ngày nếu sử dụng thuật toán của new world group và chốt khi đủ target đặt ra.

Có thể vào phiên sáng mai sẽ có tín hiệu và chúng mình sẽ cập nhật cho các bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

new world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính".
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.