NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường dầu new world group ngày 13.01.22- D.Thảo

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Đã có tín hiệu trung hạn dầu vào sáng nay, các nhà đầu tư có thể vào và giữ lệnh với target đặt ra cho tk trung hạn là từ 2-5 điểm

Chúc mọi người ngày mới tốt lành.

New world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.