NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường dầu new world group ngày 13.01.22- D.Thảo

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Đã có tín hiệu trung hạn dầu vào sáng nay, các nhà đầu tư có thể vào và giữ lệnh với target đặt ra cho tk trung hạn là từ 2-5 điểm

Chúc mọi người ngày mới tốt lành.

New world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính"

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR