NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường về giá dầu sáng 20.1.2022 đàm thanh hiệp

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
giá dầu đã có tín hiệu sell scaping điều chỉnh 0h00 phút sáng theo giờ việt nam
tín hiệu này điều chỉnh từ 0,5-1 điểm
nhưng sáng nay có thêm tín hiệu trung hạn ,các bạn đang sell dầu có thể kéo TP dài hơn là 1,5- 3 điểm cho lệnh sell này

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.