NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường về giá dầu sáng 20.1.2022 đàm thanh hiệp

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
giá dầu đã có tín hiệu sell scaping điều chỉnh 0h00 phút sáng theo giờ việt nam
tín hiệu này điều chỉnh từ 0,5-1 điểm
nhưng sáng nay có thêm tín hiệu trung hạn ,các bạn đang sell dầu có thể kéo TP dài hơn là 1,5- 3 điểm cho lệnh sell này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.