vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH GIÁ DẦU OIL_WTI

Giá xuống
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH GIÁ DẦU OIL_WTI
- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là Kháng Cự 71.6$ - 71.8$ Nếu vùngKháng Cự không bị phá, giá DẦU có thể Giảm về quanh mốc 67$ - 69$

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy thời gian này tình hình dịch bệnh do biến thể Omicron đã lây lan ra đến 106 quốc gia , trong đó các Bang của Mỹ cũng đã công bố tình trạng khẩn cấp nên rất có khả năng nhu cầu dầu sẽ giảm lại. nên tôi vẫn nghiêng về xu hướng giá Dầu sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh giảm mạnh.

- Kế hoạch giao dịch Tuần này
Có thể canh SEll quanh mốc 71.3$ - 71.6$, bán lỗ khi giá Dầu phá 72.5$
Chốt lời 67$ -69$ . Good Luck :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.