NYMEX:CLG2022   CRUDE OIL FUTURES (FEB 2022)
Dầu thô tháng 1 đóng cửa giảm 0,42 ở mức 71,25 USD/thùng.

Thị trường dầu thô ban đầu đi ngang và giảm do chịu áp lực từ sự suy yếu trên thị trường chứng khoán Mỹ. Rõ ràng lo ngại nhu cầu suy giảm do Omicron đã trở lại thị trường, bên cạnh đó tin tức rằng chính phủ Ấn Độ sẽ giải phóng 5 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược của họ đã thêm vào áp lực giảm giá. Cổ phiếu nhóm năng lượng cũng trượt giá có thể là dấu hiệu của tâm lý risk off cho giá.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 1/2022 đang tăng trở lại từ vùng hỗ trợ mạnh 70. Các tín hiệu từ mây Ichimoku vẫn là tích cực khi giá nằm phía trên vùng hỗ trợ của mây Senkou, Chikou span đang tiếp cận đường giá, có thể cho tín hiệu MUA. SRSI đang bật tăng từ vùng quá bán, có thể hỗ trợ cho giá trong tối nay. Vùng hỗ trợ gần nhất 70,4.

Nhận định: Chờ MUA CLEG22 tại 70 hoặc MUA sớm tại vùng 70,4. Chờ BÁN kèm SL tại vùng 73.

🎯 Kênh đầu tư hàng hóa Bộ Công thương, giao dịch t+0, 2 chiều, mặt hàng đa dạng.
💵 Mục tiêu lợi nhuận 7-10%/tháng là hoàn toàn khả thi.
📞 Liên hệ tư vấn mở TKGD: 0583 853 540
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.