Crude Oil Futures (Feb 2022)Crude Oil Futures (Feb 2022)Crude Oil Futures (Feb 2022)

Crude Oil Futures (Feb 2022)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Những điểm nổi bật trong hợp đồng

Khối lượng
Lãi suất mở
Quy mô hợp đồng
1000BLL
Tháng
Feb 2022
Ngày thanh lý
Tháng 1 20, 2022

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Đại diện tài sản nào đáng giá hôm nay và điều gì khiến thị trường cho rằng tài sản sẽ đáng giá trong tương lai.
CLN2024
Tháng 6 2024
CLN2024
CLQ2024
Tháng 7 2024
CLQ2024
CLU2024
Tháng Tám 2024
CLU2024
CLV2024
Tháng 9 2024
CLV2024
CLX2024
Tháng 10 2024
CLX2024
CLZ2024
Tháng 11 2024
CLZ2024
CLF2025
Tháng Mười hai 2024
CLF2025
CLG2025
Tháng 1 2025
CLG2025
CLH2025
Tháng Hai 2025
CLH2025
CLJ2025
Tháng 3 2025
CLJ2025
CLK2025
Tháng 4 2025
CLK2025

Explore more contracts 

Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.

Các câu hỏi thường gặp

Ngày hết hạn gần nhất của CLG202220 thg 1, 2022.
Các nhà giao dịch thích bán hợp đồng tương lai khi đã kiếm được tiền từ khoản đầu tư nhưng vẫn còn nhiều thời gian trước ngày hết hạn. Vì vậy, nhiều người coi việc bán CLG2022 trước 20 thg 1, 2022 là lựa chọn tốt.