NYMEX:CLG2022   CRUDE OIL FUTURES (FEB 2022)
Dầu thô tháng 1 đóng cửa tăng 1,02 ở mức 71,96 USD/thùng.

Saudi Aramco cho biết họ sẽ cung cấp khối lượng dầu thô theo hợp đồng trong tháng 1 cho người mua Bắc Á, tin tức này đã phản ánh vào giá. Thị trường đang chờ đợi thêm tin tức mới với các thông tin về biến chủng Omicron vào đầu tuần này

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 1/2022 đang điều chỉnh giảm từ vùng kháng cự mạnh 73. Các tín hiệu từ mây Ichimoku vẫn là tích cực khi giá nằm phía trên vùng hỗ trợ của mây Senkou, Chikou span đang tiếp cận đường giá, tuy nhiên chưa cho tín hiệu MUA. Giá đang chịu áp lực giảm tại hỗ trợ trên của mây Senkou. SRSI đang giảm mạnh từ vùng quá mua, gây áp lực lên giá trong tối nay. Vùng hỗ trợ gần nhất 70,8.

Nhận định: Chờ MUA CLEF22 tại 70 hoặc MUA sớm tại vùng 70,8 với TK có NAV lớn.

🎯 Kênh đầu tư hàng hóa Bộ Công thương, giao dịch t+0, 2 chiều, mặt hàng đa dạng.
💵 Mục tiêu lợi nhuận 7-10%/tháng là hoàn toàn khả thi.
📞 Liên hệ tư vấn mở TKGD: 0583 853 540
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.