thuyennguyen2011

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH DẦU WTI KỲ HẠN THÁNG 12/2021 Ngày: 22/10/2

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   Crude Oil Futures (Dec 2021)
Dầu thô WTI tháng 12 hôm thứ Năm đóng cửa giảm -0.92 điểm tức -1.10%, xuống mức giá 82.50 USD/thùng.
Theo báo cáo Dự trữ năng lượng hàng tuần của Cơ quan quản lý thông tin năng lượng EIA, lượng dầu sử dụng của nhà máy lọc dầu thô của Hoa Kỳ đạt trung bình 15,0 triệu thùng / ngày trong tuần trước, thấp hơn 71.000 thùng / ngày so với mức trung bình của 5 tuần gần nhất.
Khuyến nghị Mua :
Điểm vào: 81x – 82.1x
Chốt lời: 83.0x – 83.3x
Cắt lỗ: 81.2x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.