thuyennguyen2011

Về tôi ▪︎Market updates, analysis, forecasts and trading ideas. All content is personal opinion for informational purposes ABSOLUTELY NOT investment advice as I am not a financial advisor
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % hàng hóa
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
CLZ2021 35% | 8 CLF2022 35% | 8 ZSX2021 4% | 1 ZWH2022 4% | 1
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
519
217
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
38361
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
30881
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
38809
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
47532
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
28012
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
53529
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13981
1509
9788
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư