thuyennguyen2011

Về tôi ▪︎Market updates, analysis, forecasts and trading ideas. All content is personal opinion for informational purposes ABSOLUTELY NOT investment advice as I am not a financial advisor
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % hàng hóa
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
CLZ2021 35% | 8 CLF2022 35% | 8 ZSX2021 4% | 1 ZWH2022 4% | 1
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
43287
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14943
1751
9734
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
59336
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
58737
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
33084
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
38205
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
39939
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
518
217
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư