thuyennguyen2011

Về tôi ▪︎Market updates, analysis, forecasts and trading ideas. All content is personal opinion for informational purposes ABSOLUTELY NOT investment advice as I am not a financial advisor
Đã tham gia
Link Group: https://zalo.me/g/iyhznq603
Phân bổ Thị trường
100 % hàng hóa
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
CLZ2021 40% | 8 CLF2022 30% | 6 ZSX2021 5% | 1 ZWH2022 5% | 1
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Still EARTH
26368
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
23901
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Worldwide
24694
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
35613
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
16088
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
43516
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
11130
1218
9694
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư