TradingView

Cách thêm biểu tượng cảm xúc vào biểu đồ của bạn

Đào tạo
NASDAQ:COIN   Coinbase Global
Nếu bạn xuất bản nhiều nghiên cứu từ tài khoản TradingView của mình, biểu tượng cảm xúc sẽ cung cấp cho người đọc một cách khác để tương tác với công việc của bạn. Biểu tượng cảm xúc được công nhận trên toàn cầu và có thể giúp người khác hiểu rõ hơn về cách bạn đang suy nghĩ hoặc cảm xúc. Chúng cũng có thể được sử dụng như lời nhắc hoặc ghi chú nhanh.

Đây là cách bạn có thể thêm biểu tượng cảm xúc vào biểu đồ của mình:

1. Sao chép và dán biểu tượng cảm xúc trực tiếp vào công cụ hộp văn bản như thế này 👋. Nếu bạn cần trợ giúp tìm biểu tượng cảm xúc để sao chép và dán, có một số trang web giúp bạn dễ dàng thực hiện điều này. Bạn có thể thêm biểu tượng cảm xúc vào bất kỳ hộp văn bản hoặc công cụ vẽ nào hỗ trợ văn bản.

2. Phương pháp thứ hai là sử dụng công cụ Biển chỉ dẫn. Công cụ Dấu hiệu nằm trong menu Công cụ Chú thích ở phía bên trái của biểu đồ. Chọn Biển chỉ dẫn, đặt nó trên biểu đồ, sau đó mở cài đặt của nó để thêm biểu tượng cảm xúc. Công cụ Bảng chỉ dẫn có thể được sử dụng để để lại ghi chú chi tiết ở các mức giá cụ thể. Nó rất dễ sử dụng, hoàn toàn có thể tùy chỉnh và nó có thể được kéo đến bất kỳ điểm nào trên biểu đồ của bạn. Chúng tôi đã bao gồm một vài ví dụ trên biểu đồ ở trên, nơi chúng tôi cũng đã tùy chỉnh màu nền của mỗi Biển chỉ dẫn. 😎🐻 🥶🐂

Cảm ơn bạn đã đọc bài! Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất cứ những câu hỏi hoặc nhận xét gì. Nhóm của chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và chờ đợi để được hỗ trợ bạn.

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.