TradingView

Sử dụng TradingView Coin như thế nào

Đào tạo
NASDAQ:COIN   Coinbase Global, Inc.
Bạn đã bao giờ muốn thể hiện sự đánh giá cao của mình đối với một ý tưởng nhưng cảm thấy rằng việc nhấn nút thích thôi là chưa đủ?
TradingView Coin là một cách tuyệt vời để cho những người dùng khác thấy rằng bạn đánh giá cao họ!

TradingView Coin là gì?
TradingView Coin được sử dụng như một đồng tiền trong nền tảng của chúng tôi. 1 coin có giá bằng $0.01 USD

Bạn có thể nhận chúng như thế nào?

 • Giới thiệu bạn: Khi bạn giới thiệu một người bạn đến TradingView, cả hai người sẽ nhận được TradingView Coin sau khi họ nâng cấp lên một trong các gói trả phí của chúng tôi.
 • Nhận tiền ủng hộ từ những người dùng khác: Người dùng TradingView có thể tặng tiền cho nội dung tuyệt vời, để nói lời cảm ơn, nếu họ cảm thấy hào phóng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.
 • Mua Coins: Bạn có thể mua coin theo mức 500, 1,000, hoặc 5,000. Có thể làm việc này thông qua mở menu người dùng và chọn "Coins".
  (Số dư coin hiện tại của bạn, lịch sử đóng góp và thông tin coin khác cũng được hiển thị ở đây)


  Tuyệt vời! Bạn đã có TradingView Coin, bạn sử dụng chúng như thế nào?

  Chúc mừng ai đó: Chúc mừng họ là cách tốt để bạn thể hiện là mình yêu thích người dùng đó.
  Số lượng coin gửi đi được cố định trong trang của chúng tôi theo giá trị: 100, 200, 350, hoặc 500 coins. Giá trị coin này tương ứng với $1, $2, $3.5, và $5 USD. Tính năng này có sẵn cho tất cả người dùng.

 • Cổ vũ ý tưởng bằng cách sử dụng nút "Bình luận với chúc mừng" để gửi tin nhắn của bạn với một số TradingView coins
 • Cổ vũ người dùng từ hồ sơ của họ bằng cách chọn "Chúc mừng" ở góc trên của trang hồ sơ của họ.
Mua gói dịch vụ: Bạn có thể chi tiêu TradingView Coins cho các gói trả phí 1 tháng hoặc 1 năm của chúng tôi. Ví dụ: 3000 xu là quyền truy cập lên đến 1 tháng của gói PRO + của chúng tôi, một trong những lựa chọn phổ biến nhất của chúng tôi.
Lưu ý rằng nếu bạn đã có gói đang hoạt động, bạn có thể thêm một tháng hoặc một năm cùng loại bằng coins. Nâng cấp bằng coin hiện không được hỗ trợ.
TradingView Coin Pro-Tip
Người kiểm duyệt, người quản lý và nhân viên của TradingView trao tiền cho các ý tưởng được chọn làm Lựa chọn của biên tập viên, các kịch bản, ý tưởng hay và nội dung đặc biệt khác mọi lúc.
Họ có thể được nhận dạng bằng huy hiệu logo TradingView hoặc huy hiệu "Mod" bên cạnh tên của họ.

Tìm hiểu thêm về TradingView coins trong trung tâm trợ giúp tại đây.

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.