mrhenry

COMP/USDT kỳ vọng của COIN TOP

BINANCE:COMPUSDT   COMP / TetherUS
- Dựa trên vốn hóa ALT đang break ATH
- EMA21 khung D1 đã có động lượng tăng
- Đáy hỗ trợ tạm thời đã test 3 lần
-Có thể múc ngay ở đây 1/2 lệnh phân còn lại để DCA hoặc đợi Break thì BUY STOP
==>> Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư