dinhchien

COMPUSDT - Tín hiệu giảm Stochastic & Supertrend

Giá xuống
BINANCE:COMPUSDT   COMP / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend > Giảm.
- Khung 1 giờ: chỉ báo HH-HL-LL-LH và Stochastic.
... Lower Low, Lower High (Đáy thấp hơn, đỉnh thấp hơn): Giảm:
>>> Chờ Stochastic về vùng quá Mua, chỉ số K cắt xuống D thì vào lệnh Sell.
----------------
LỆNH MUA (BUY) thì điều kiện ngược lại.