dungluu119

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CRC

Giá lên
dungluu119 Cập nhật   
HOSE:CRC   CTCP CREATE CAPITAL VN
Các yếu tố kỹ thuật:
-Giá xuống thấp nhất lịch sử của CRC
-Giá đã xuất hiện nến đảo chiều
-Xác định 2 vùng kháng cự, hỗ trợ cũ
-Đã xác định điểm dừng lỗ và các điểm ra hàng đề phòng rủi ro
Lưu ý: Giá xuống mạnh có thể lên rất khó khăn, dành cho đầu tư lâu dài, nếu giá xuống sâu hơn dự báo vui lòng cắt lỗ
Vui lòng xem hình để tham khảo
Bình luận:
Giao dịch đã có lãi 1 phần rồi nhé anh em. Phần còn lại nếu lỗ thì chúng ta hòa vốn không thiệt hại.
Bình luận:
Sẵn sàng dừng lỗ
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.