Kevinhaofx

CROBTC Giảm không có đáy theo Priaction

HUOBI:CROBTC   None
Lần trước, mình có gửi phân tích CROBTC theo Sóng ElliOtt.
Tuy nhiên, CRO có nhiều dấu hiện scam, nên CROBTC đã không đi đúng qui luật Elliott.
Hôm nay các bạn nhìn vào biểu đồ Priaction dễ thấy CROBTC sẽ lặp lại tuột dốc xuống núi như lần trước đây đã xảy ra.
Nhiều youtube nói về CEO CRO scam và visa của họ không có ai dùng.
CRO mơ rằng khi sở hữu Visa của CRO người dùng phải đặt cược, họ đang đi trái qui luật với visa (free tạo thẻ visa). Do vậy CRO có thể bị xóa sổ khỉ tiền điện tử nếu CEO và CRO không thay đổi tư duy.
@ Nếu CRO giữ quan điểm cũ thì không nên dùng CRO. cộng đồng sẽ tẩy chay visa CRO, nó sẽ triệt tiêu.
@$@ Nếu họ thay đổi thì hãy chờ khi CRO tăng trên 0.00000425 hãy xem xét mua vào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.