zxzxzx_33

góc bắn lệnh lung tung : CRV

BINANCE:CRVUSDT   CRV / TetherUS
CRVUSDT

CRV chưa đóng cửa tuần nhưng nếu nến đóng cửa với hình dạng tương tự như hiện tại kèm khối lượng cao ~> mình sẽ xem xét mua thăm dò 20% tổng vị thế.
Stoploss ngay dưới nến tăng <với điều kiện là nến tuần sẽ đóng cửa tương tự hình dạng hiện tại>
p/s: tào lao thôi mọi người đừng gạch đá nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.