dinhchien

CRVUSDT - Tăng theo Supertrend 8/2/2022

Giá lên
BINANCE:CRVUSDT   CRV / TetherUS
1. Xu hướng chính: Supertrend indicator khung 4 giờ.
- Tăng khi nến trên đường màu xanh.
- Giảm khi nến dưới đường màu đỏ.
>>> Supertrend H4 xu hướng Tăng.
2. Sóng điều chỉnh: Supertrend ở khung 1 giờ.
- Tăng khi nến trên đường màu xanh (điều chỉnh).
- Giảm khi nến dưới đường màu đỏ (điều chỉnh).
Xu hướng chính tăng, chờ điều chỉnh giảm khung 1 giờ, phá xu hướng điều chinh thì mở lệnh.

* Hoa hồng: 0.06%/lệnh (Binance future).
- Không nên dùng Cross (margin)
Tác giả đang sử dụng giao dịch tự động.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.