Linh_Invest

Thu nhập ổn định bất kể thị trường nhiều rủi ro!

NASDAQ:CSCO   Cisco Systems, Inc.
Cisco Systems, Inc. thiết kế, sản xuất và bán mạng dựa trên Giao thức Internet và các sản phẩm khác liên quan đến ngành công nghệ thông tin và truyền thông ở Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc.

- Doanh thu và lợi nhuận ổn định bất kể xu hướng thị trường nhiều rủi ro và biến động.
- Công ty trả cổ tức đều đặn & khả năng sinh lời điểm A+
- Giao dịch thấp hơn giá trị hợp lý gần 22%

Kế hoạch giao dịch: Mua quanh 45 đô la | Chốt lời ở 50 đô la | Dừng lỗ khi giá đóng dưới 43 đô la.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.