KeTromSach

CTG (Vào ngắn chỉ tầm 20% đến 25% là BÁN )

Giá lên
HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
PTKT: Phân kỳ + KL+
PTCB: Mình đã xem qua rồi là không đến lỗi tệ(nhưng cũng k tốt quá). Nếu nói đây k thể nói phét đc,chỉ có thể nói vậy cho mn yên tâm hơn .