HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
RSI cắt 30 đi lên. Giá nằm ngay trên tuần. Fibonacci 0.5. Stock báo mua. Còn tín hiệu nào nữa không nhỉ. Về cơ bản P/E khoảng 8 lần ( rẻ). PEG lớn hơn 1.
Khuyến nghị vị thế long
Bình luận:
Phá trend tuần rồi AE nhé, Anh em nào Long thì canh kháng cự mua thêm. Anh em lướt thì nên cắt lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.