HOSE:CTI   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
* Giá trần hôm nay 24/5/2021 khi giá chạm vùng thanh khoản lớn nhất ở quá khứ.
- Kỳ vọng 1 tháng 20-25%.
- Không nên dùng Margin.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.