Dự đoán và phân tích

Chu kỳ kinh tế

Chu kỳ là những hoạt động dài hạn bao gồm 4 giai đoạn khác nhau: phát triển, thịnh vượng, trục trặc và suy thoái. Các giai đoạn này có thể được gọi bằng những cái tên khác nhau, nhưng những khái niệm cốt lõi vẫn giống nhau. Trong pha phát triển, nền kinh tế đi từ trạng thái suy thoái sang thịnh vượng. Người ta thường quan sát thấy những hoạt động kinh tế đang lên, sản xuất và đầu tư tăng trưởng cũng như có sự gia tăng về thu nhập và tỉ lệ việc làm. Trong pha thịnh vượng, thường có những biểu hiện như tăng lãi suất, lạm phát, nền kinh tế trở nên lạc quan hơn, nhiều hoạt động kinh tế hơn và xuất hiện thu nhập cao.

Trong pha trục trặc, nền kinh tế chuyển từ thịnh vượng sang suy thoái. Người ta thường thấy những biểu hiện như giảm cầu, giảm thu nhập, kinh tế kém tự tin và thị trường chứng khoán đi xuống. Trong pha suy thoái thường có những dấu hiệu như nhu cầu tiêu dùng đi xuống, giảm lãi xuất, giảm phát, kinh tế trở nên bi quan và thu nhập thấp đi. Các chu kỳ có thể được sử dụng để tìm những cổ phiếu tốt nhất có thể đầu tư vào, dựa trên việc cổ phiếu đó thuộc lĩnh vực nào, hiệu quả hoạt động của công ty đó đạt tốt nhất trong giai đoạn nào, ví dụ người ta sẽ tìm kiếm các cổ phiếu chu kỳ trong giai đoạn phát triển và tìm các cổ phiếu phòng thủ trong giai đoạn trục trặc.
Hiển thị thêm Ý tưởng