dinhchien

CTSIUSDT - Giảm theo Supertrend, Pivot & ADX 23/8/2022

Giá xuống
BINANCE:CTSIUSDT   CTSI / TetherUS
1. Chỉ báo HIGH/LOW PIVOT:
- Pivot Left: 10 | Pivot Right: 10

Xác định xu hướng Giảm:
- Đáy thấp hơn (LL) xuất hiện sau khi có Đỉnh thấp hơn (HL).

2. Chỉ báo ADX: khung 1h & 4h có xu hướng mạnh.
- ADX smoothing: 14.
- DI length: 14.
- ADX STRONG > 25.

3. Chỉ báo SUPERTREND:
- Xu hướng giảm khi nến nằm dưới đường màu đỏ.

4. Cách vào lệnh:
- SELL/SHORT: nến trước đó từ chối đường Supertrend khung thời gian hiện tại (bóng nến nằm trên supertrend nhưng đóng cửa ở dưới Supertrend).

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.