URIFX

CXY: Có khi nào giá CAD lại rơi như vậy?

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Tôi không biết nữa, nhưng pattern giá có thể là thế này không?
Cho dù thế nào, về phe Bearish vẫn là option tốt nhất tính vào thời điểm này. :D
Plan: Sell off.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.