URIFX

2/100 Challenge: Mua USD, bán CAD

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Như mình phân tích 2 INDEX này:

USD: sẽ tăng trong thời gian tới (W1)
CAD: có cơ hội short (W1)

Cặp USDCAD này có thể rơi 1 đoạn hình thành Ending Wedge. Lúc này mình sẽ thua và chờ thời thời điểm thích hợp Buy cover.
Tuy nhiên mình muốn bắt sớm hơn và chấp nhận risk 2%.

Plan:
1. Buy
2. Size: 2% so với stoploss
3. TP sẽ tự động theo trend line (update sau)
4. R:R: 1:1++
Bình luận:
Bình luận:
Vẫn còn hy vọng cover.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
-2%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.