dinhchien

CAD index - tăng tiếp trong 2 - 3 tháng tới

Giá lên
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
- MACD histogram cao nhất trong 3 tháng
- Đỉnh hiện tại đã phá vỡ mức thoái lui lớn nhất của xu hướng giảm gần nhất (sóng VI đến VII ) và tôi nghĩ đây là sóng Elliot 1.
- Mình đoán CAD index sẽ tăng từ sóng VII lên sóng VIII (đối xứng).
- 3 mục tiêu được tính theo quy tắc sóng Elliot .