theforexltd

XU HƯỚNG CHO DAOUSDT

Giá lên
KUCOIN:DAOUSDT   DAO Maker / Tether
coin DAOUSDT cho thị trường crypto đang nằm trong kênh tăng và test lại đường xu hướng
Ae nào đăng nắm giử thì mục tiêu tiếp theo có thể lên tới 11.6

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.