HoangMinhchannel

DCM xuất hiện cấu trúc FLAG tiếp diễn

Giá lên
HOSE_DLY:DCM   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
Trong ngắn hạn, DCM đang có mô hình kỹ thuật dạng Flag, xuất hiện sau 1 khoảng thời gian tăng giá kể từ đầu tháng 10 đến nay, thông thường với mô hình dạng này xuất hiện sẽ báo hiệu xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn, nhưng hành vi giá có xu hướng tạm thời tích luỹ trong ngắn hạn.

Nếu xem xét cơ hội Mua lướt ngắn hạn với cổ phiếu này thì vùng hỗ trợ ngắn hạn 35.7 - 36.5 là vùng có thể xem xét.
Xét về mốc mục tiêu, chúng ta có thể lấy biểu đồ ngày D1 (Hình phải) với mức kháng cự cũ làm mốc tạm thời (38.5 - 39.3).
Với chiến lược này, chúng ta có thể quản lý rủi ro dừng lỗ tại 34.3

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.