HoangMinhchannel

SHS xác lập vùng cầu ngắn hạn quanh 19.xx

Giá lên
HNX_DLY:SHS   SAIGON - HANOI SECURITIES JSC
SHS trong ngắn hạn đang thiết lập vùng cầu quanh mốc 19.xx (Hình trái). Nếu chúng ta xem cấu trúc sóng của SHS thì giá sau khi giảm từ vùng đỉnh 20.6 về vùng 19 thì bắt đầu có dấu hiệu hấp thụ vùng cầu trở lại tại đây khi giá bắt đầu chuyển trạng thái xu hướng. Cùng với đó, trong phiên hôm qua và hôm nay đã bắt đầu xuất hiện những cây nến nhỏ tăng xác nhận ngắn hạn quanh vùng 19.xx này, cho thấy khả năng xu hướng tăng có thể quay trở lại.
Nếu như xem xét giao dịch, chúng ta có thể Mua quanh vùng 19.xx với mục tiêu tại các vùng cung lớn như 21.xx - 22.xx
Có thể quản lý dừng lỗ ngắn hạn tại 18.00.

Lưu ý: Nhận định này mang tính trading ngắn hạn, nên tuân thủ quy tắc cắt lỗ khi giá vi phạm!

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.