dinhchien

DENTUSDT - Giảm theo supertrend, ADX & MA 22/10/2022

Giá xuống
BINANCE:DENTUSDT   DENT / TetherUS
1. Chỉ báo ADX: khung 1h & 4h mở lệnh trong xu hướng mạnh > 25.
- ADX smoothing: 14.
- DI length: 14.
- ADX STRONG > 25.

2. SUPERTREND INDICATOR:
- Xu hướng giảm khi nến đóng cửa dưới đường màu đỏ.

3. Chỉ báo MOVING AVERAGE: 50
- Xu hướng giảm khi nến đóng cửa trên đường MA.

4. OPEN POSITION RULE:
- BÁN: từ chối giá ở đường Supertrend khung thời gian hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.