Wave_Tracker

DIG con điên chạy loạn thời sốt đất

Giá lên
HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Thời tới rồi. Muốn nghèo thì đừng mua.
220k/cổ trong năm nay. Điên hơn nữa là khi chính phủ tiếp tục bơm tiền, sốt đất đẩy giá đất nhân 2, nhân 3
----> DIG 500k/cổ 😱😱😱

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.