Wave_Tracker

DIG đang trong trend lên, không cần bàn cãi

Giá lên
HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Với Những gì đã xảy ra trong tuần vừa rồi mình có thể nói rằng DIG đang tích cực trở lại đường đua. mốc giá mục tiêu ngắn hạn và trung hạn như trên hình
DIG

Đừng nhăm nhe 5 20% mà mất hàng như chơi đó nhé. Đây là lúc phân biệt ai mới là anh hùng trong làng gồng lãi đến thịnh vượng. Strong hand guys

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.