QuachKimPhong

[Ngành BDS] L14, DIG 2 mã tiềm năng trong tháng 12

Giá lên
HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Sau bài viết Chỉ số VNINDEX trước đó, tôi có đưa lời khuyên nên đầu tư mã BDS nào tiềm năng.

Sau đây chính là 2 mã BDS với quỹ đất lớn: L14, DIG, thỏa mãn Phân tích cơ bản, và điểm mua vào dựa trên Phân tích kỹ thuật.

L14 canh mua vào phiên thứ tư tuần sau
DIG canh mua vào phiên thứ ba tuần sau

HNX:L14 HOSE:DIG