ptktthucchien

DOW JONES gặp khó. Chắc sẽ có phiên điều chỉnh tiếp

Giá lên
TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
DOW JONES gặp khó. Chắc sẽ có phiên điều chỉnh tiếp.
Sau khi DJ rơi một cây nến dài ngày 11/10 thể hiện một lực bán quyết liệt phá vỡ mọi điểm hỗ trợ ngắn hạn của DJ.
Chứng tỏ nên kinh tế mỹ đang có điều gì đó rất bi quan làm nhà đầu tư bán ra bằng mọi giá.
Đây là yếu tố tâm lý rất rủi ro đối với thị trường CK như ở VIệt NAM
Các bác nên hạn chế mua mới canh bán ra cổ phiếu nghỉ ngơi đã
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.